Föreningen Guldkanten

OM OSS

”Den ideella föreningen Guldkanten bildades 2010.
Föreningen har idag cirka 150 medlemmar.

Guldkanten är ett socialt företag vilket innebär att Guldkanten skall driva sin verksamhet med det övergripande målet att integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle. Verksamheten skall vara ideell och den skall skapa delaktighet för medarbetarna.

Guldkanten arbetar i nära samarbete med Borås stad genom ett sk IOP-avtal (en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap). Enligt det avtalet skall Guldkanten ge människor med nedsatt arbetsförmåga en chans att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten skall driva restaurang och servera ”god, näringsrik och hemlagad lunch”, men också ordna aktiviteter och trivsamma möten.

 

Det är vi som är Guldkanten.


_J1A7909

RESTAURANG & CATERING


older_walk_2

MÖTESPLATS

I föreningen Guldkanten styrelse är följande personer invalda som ledamöter under 2020-2021

Guldkantens styrelse2020-2021
Roger HallOrdförande
Birgitta Claessonledamot
Jan-Inge Daunledamot
  
  
Ewa Cronehagsuppleant
  

Föreningen Guldkantens revisorer 2020-2021

Kjell Hallberg och Carl-Axel Rudd

Föreningen Guldkantens valberedning 2020-2021