Föreningen Guldkanten

OM OSS

”Den ideella föreningen Guldkanten bildades 2010.
Föreningen har idag cirka 150 medlemmar.

Guldkanten är ett socialt företag vilket innebär att Guldkanten skall driva sin verksamhet med det övergripande målet att integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle. Verksamheten skall vara ideell och den skall skapa delaktighet för medarbetarna.

Guldkanten arbetar i nära samarbete med Borås stad genom ett sk IOP-avtal (en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap). Enligt det avtalet skall Guldkanten ge människor med nedsatt arbetsförmåga en chans att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten skall driva restaurang och servera ”god, näringsrik och hemlagad lunch”, men också ordna aktiviteter och trivsamma möten.

 

Det är vi som är Guldkanten.


_J1A7909

RESTAURANG & CATERING


older_walk_2

MÖTESPLATS

I föreningen Guldkanten styrelse är följande personer invalda som ledamöter under 2022-2023

Guldkantens styrelse 2022-2023
Roger Hall Ordförande
Eva Möller ledamot
Jan-Inge Daun ledamot
Peter Nilhammer ledamot
 Eva Andersson  ledamot
Lennart Håkansson suppleant
Ove Glamheden  suppleant

Föreningen Guldkantens revisorer 2022-2023

Kjell Hallberg och Carl-Axel Rudd

Föreningen Guldkantens valberedning 2022-2023