Skip to content

Föreningen Guldkanten

OM OSS

”Den ideella föreningen Guldkanten bildades 2010. Föreningen har idag cirka 150 medlemmar.

Guldkanten är ett socialt företag vilket innebär att Guldkanten skall driva sin verksamhet med det övergripande målet att integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle. Verksamheten skall vara ideell och den skall skapa delaktighet för medarbetarna.

Guldkanten arbetar i nära samarbete med Borås stad genom ett sk IOP-avtal (en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap). Enligt det avtalet skall Guldkanten ge människor med nedsatt arbetsförmåga en chans att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten skall driva restaurang och servera ”god, näringsrik och hemlagad lunch”, men också ordna aktiviteter och trivsamma möten.

 

 
Det är vi som är Guldkanten.

I föreningen Guldkanten styrelse är följande personer invalda som ledamöter under 2020-2021

Guldkantens styrelse
2020-2021
Roger Hall
Ordförande
Birgitta Claesson
ledamot
Esma Maric
ledamot
Jan-Inge Daun
ledamot
Lars Svensson
ledamot
Torbjörn Claesson
suppleant
Ewa Cronehag
suppleant

Föreningen Guldkantens revisorer 2020-2021

Kjell Hallberg och Carl-Axel Rudd

Föreningen Guldkantens valberedning 2020-2021

Göran Carlstedt och Elisabet Hedblom