Skip to content

TESTSIDA

GULDKANTEN & SPINNROCKEN

Genom ett avtal med Borås stad driver föreningen Guldkanten en s k Mötesplats på Guldkanten och Spinnrocken. Detta innebär att föreningen Guldkanten åtagit sig att arrangera aktiviteter för bland annat äldre och ensamma personer.

Mötesplats Guldkanten/Spinnrocken presenterar månadsvis sitt program som innefattar en programpunkt varje vardag i månaden med tyngdpunkt på torsdagar. 

Som exempel på aktiviteter kan nämnas högläsning, lättgympa och Qi Gong. Aktuellt program presenteras här nedan. Aktiviteten på torsdagar, ofta musikunderhållning eller föredrag kostar 30 kr och då ingår kaffe med kaka.

Övriga aktiviteter kostar inget. För närmare besked och frågor kontakta den ansvarige för Mötesplats Guldkanten (se nedan under Kontakta oss).

”MÅNADENS PROGRAM  –  MÖTESPLATS GULDKANTEN

_J1A7874
My Post (10)

Händer hos oss!